Skip to main content

Voorwaarden & Reglementen

Gezien onze verscheidenheid aan lidmaatschappen, waarvan sommige gecombineerd zijn met lidmaatschappen van een (tennis)vereniging kunnen naast onze standaardvoorwaarden ook nog aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Voorwaarden en Reglementen bekijken en/of downloaden

Duur en beëindiging lidmaatschappen

Graag willen wij er op wijzen dan al onze lidmaatschappen worden aangegaan voor de periode van een of meerdere jaren. Gedurende de eerste lidmaatschapsperiode kun je op ieder gewenst moment opzeggen, maar blijf je verplicht de resterende maanden van de looptijd te voldoen en vindt geen restitutie plaats voor de resterende maanden. Indien je niet opzegt wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Je kunt gedurende deze verlenging op ieder gewenst moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Met uitzondering van het buitentennislidmaatschap, dat gezien het lidmaatschap van de tennisvereniging altijd met een jaar verlengd wordt, restitueert Hoenderdaal alsdan je lidmaatschapsgeld voor het resterende aantal maanden van het betreffende jaar. Bij lidmaatschappen waarbij Hoenderdaal een afdracht doet aan een overkoepelende organisatie wordt € 16,- administratiekosten in mindering gebracht van een eventuele restitutie.