Skip to main content

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.

Aansprakelijkheid

Health Center Hoenderdaal is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Prijzen

Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Alle op deze website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en gelden slechts ter indicatie.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van Health Center Hoenderaal. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Health Center Hoenderdaal worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Health Center Hoenderdaalis niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Health Center Hoenderdaal van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.