Skip to main content

Activiteitenkalender 2024

Activiteitenkalender 2024

17 maart                                               Kick off toernooi Tenniskids + info ochtend ouders
24 mrt (of 1 april) t/m 21 april               1e periode Tenniskids competitie
24 maart                                                Kick off toernooi senioren/junioren 11 t/m 17
5 april tot half juni Voorjaarscompetitie senioren
29 maart tot begin juni Voorjaarscompetitie jeugd 11 t/m 17
April                                                  Vriendjes- en vriendinnetjesmaand (jeugd)
14 mei - 4 juni                                     2e periode competitie Tenniskids
Rond 21 juni                                          Wie wil het Midzomeravondtoernooi organiseren??
6 juli t/m 14 juli                                     Bergtopper Open Toernooi Risenborgh
23 augustus                                 Heuvelrugtoernooi 60/65+ 
31 augustus - 8 september                 Clubkampioenschappen senioren en jeugd
8 september                                        Huldigingen kampioensteams najaar 2023 en voorjaar 2024
6 september - eind oktober Najaarscompetitie Tenniskids rood/oranje/groen
13 september - eind oktober Najaarscompetitie (5 speelrondes) junioren en senioren
20 oktober                                  Halloweenevent jeugd
Herfstvakantie             Driebergs Open Jeugdtoernooi (DOJ)
2 november                                  Kick down toernooi senioren/junioren 13 t/m 17 
17 november                                       Sinterklaastoernooi jeugd 
30 december                                       Generatietoernooi