Skip to main content

GGH Nieuwjaarsreceptie 2024

hoenderdaalGGH Nieuwjaarsreceptie 2024

Dit jaar was ervoor gekozen de traditionele nieuwjaarswedstrijd niet op dezelfde dag als de nieuwjaarsreceptie te organiseren. Helaas moest de nieuwjaarswedstrijd van 6 januari worden afgelast vanwege de slechte baanomstandigheden. De nieuwjaarsreceptie van zondag 7 januari was niet weersafhankelijk en kon natuurlijk gewoon doorgaan.

Tjakko Hoeve (de aftredende voorzitter van GGH) opende de receptie en heette iedereen hartelijk welkom, en blikte terug op het afgelopen jaar: Het was een mooi en golfjaar met veel wedstrijden en andere activiteiten, maar helaas zijn ook een paar leden ons ontvallen, met name Ron Odijk, Fred Koenders en Jan Nieuwenhuis.

Terugkijkend naar het afgelopen jaar werden met name genoemd:

  • Ruim 150 wedstrijden georganiseerd met meer dan 4000 deelnemers.
  • Vaste kern van bijna 200 spelers.

Om het Eigen Vermogen te verkleinen, werd extra budget ter beschikking gesteld voor:

  • Gratis deelname aan wedstrijden in het tweede kwartaal.
  • Een sociale activiteit bij de reguliere weekwedstrijden.
  • 4 teams in de NGF-voorjaarscompetitie en 2 in de najaarscompetitie.
  • Bijzondere evenementen waren de gezamenlijke afsluiting Hoenderen 1 en 2, Regel-event en de SnertPubQuiz.

Verder werden er 13 holes-in-one geslagen, waarvan 2 in één wedstrijd door Jos Mulder, een bijzondere prestatie!

De golfster en golfer van het jaar werden aan de hand van een mooie powerpointpresentatie door Bart ten Brink bekendgemaakt. De favorieten werden duidelijk belicht, maar uiteindelijk (evenals vorig jaar) werden Noe Sandong bij de dames en Hans de Jong bij de heren golfster en golfer van het jaar 2023.

Vervolgens werden de sponsoren bedankt voor hun aandeel in de dames- en competitiewedstrijden; bij de dameswedstrijden was dat Mi Piace, bij de hoge handicappers Hoenderdaal Golfpro's en bij de lage handicappers Jos Mulder Carrosserie. Omdat Jos Mulder per 2024 stopt met de sponsoring, wordt hij hartelijk bedankt voor de spontane sponsoring in de afgelopen jaren. De sponsoring voor de lage handicappers wordt overgenomen door Onno Roberts van Mi Piace Pizza en Wijn.

Het moment was daar om de bestuurswisseling bekend te maken; Ruud Stauttener wordt welkom geheten en zal zich naast algemeen bestuurslid bezighouden als wedstrijdleider voor Hoenderen 2. Tjakko heeft al eerder bekendgemaakt per 01-01-2024 afscheid te nemen als voorzitter van de GGH. Tjakko blikt terug op de afgelopen 10 jaren, waarvan 8 jaar als voorzitter; veel mooie wedstrijden, fijne samenwerking met de andere bestuursleden, de medewerkers van Hoenderdaal en niet te vergeten de vele vrijwilligers. Kortom, een prachtige periode met veel waardevolle contacten. Tjakko geeft vervolgens de voorzittershamer aan zijn opvolger Bart ten Brink.

Bart bedankt Tjakko voor al zijn werk in het GGH-bestuur en blikt terug op de afgelopen 8 jaren dat hij voorzitter was. De wedstrijdsuccessen van Tjakko worden belicht, daarbij komt naar voren dat het bij Tjakko aan golftalent niet ontbreekt, dus een afscheidscadeau in de vorm van golflessen is niet aan de orde. Er moest gezocht worden naar ondersteunend golfmateriaal en na veel wikken en wegen is er gekozen voor een mooi eigentijds golfhorloge.

Ook de directeur Dennis Sturkenboom (directeur Hoenderdaal) blikt terug op het afgelopen jaar en noemt met name de goede samenwerking met de GGH, en bedankt Tjakko in het bijzonder met een golftas. Deze draagtas kan prima worden gebruikt als hij naast zijn toekomstige activiteiten op Anderstein nog eens een rondje komt golfen op Hoenderdaal.

Tenslotte geeft Bart nog een doorkijk op de plannen voor het nieuwe jaar. Naast de reeds geplande wedstrijden gaan we ons bezighouden met onder andere het mobiliseren van slapende leden/beginners, het raadplegen van behoeftes en andere sociale activiteiten.

De Nieuwjaarsreceptie wordt afgesloten met een toast op het nieuwe jaar en dank aan het team van het Hoenderdaal Sportcafé voor de gastvrijheid en prima verzorging!"